BÌNH NGÂM RƯỢU GỐM

Hồ lô gốm 1 lít - nâu

140.000₫  170.000₫

Hồ lô gốm 1 lít - trắng

140.000₫  170.000₫

Hồ lô gốm 3 lít - trắng

280.000₫  300.000₫

Hồ lô gốm 3 lít - nâu

280.000₫  300.000₫

HŨ GỐM ĐỨNG 20 LÍT

499.999₫  700.000₫
Lọc