Bình ngâm rượu dưới 5 lít

Giảm 30%
Giảm 33%
Giảm 20%
Giảm 37%

Cao: ~20cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 42%

Cao: ~24cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 37%

Cao: ~30cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 47%

Cao: ~20cm, đường kính thân : ~14cm,  đường kính miệng ~9cm

Giảm 29%

Cao: ~24cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình ngâm rượu thủy tinh cao cấp PH 0,45 lít Phú Hòa Việt Nam (450ml)
Cao cấp

Cao: ~23cm, đường kính thân: ~8.5cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 32%

Cao: ~30cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,75 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~9.5cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~14cm, đường kính thân : ~13cm,  đường kính miệng ~7cm

Giảm 8%
Bình thủy tinh 3 lít giá rẻ ngâm rượu sâm
Bán chạy nhất Freeship

Cao: ~38cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,9 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~15cm, đường kính thân: ~13cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~11cm, đường kính miệng ~6cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.5cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 4 lít không vòi giá rẻ ngâm rượu sâm (4l)
Bán chạy nhất Freeship

Cao: ~42 cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 14%
Bình thủy tinh 0,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 30 - 500ml
Cao cấp nhất

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~9.1cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 14%
Bình thủy tinh 0,6 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 32 - 600ml
Cao cấp nhất

Cao: ~26.5cm, đường kính thân: ~8.6cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~34cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 40%
Bình thủy tinh 5 lít không vòi giá rẻ ngâm rượu sâm (5l)
Bán chạy nhất

Cao: ~50cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 26%
Bình thủy tinh 3 lít có vòi giá rẻ ngâm rượu sâm (3l)
Bán chạy nhất Freeship

Cao: ~38cm, đường kính thân: ~17cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 8%
Bình thủy tinh 0,66 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 29 - 660ml
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~9.6cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 0,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 31 - 800ml
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~8.8cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 0,36 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 54 - 360ml
Cao cấp nhất

Cao: ~12cm, đường kính thân: ~9.9cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 3 lít vòi vàng giá rẻ ngâm rượu sâm (3l)
Bán chạy nhất Freeship

Cao: ~38cm, đường kính thân: ~17cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,48 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~31m, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,18 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~37.5cm, đường kính thân: ~14.5cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 4 lít có vòi giá rẻ ngâm rượu sâm (4l)
Bán chạy nhất Freeship

Cao: ~42 cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~7.5cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ