Bình ngâm rượu 1 lít (gốm - thủy tinh)

Giảm 30%
Giảm 17%
Bình thủy tinh 1 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~11cm, đường kính miệng ~6cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 1,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~34cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,48 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~31m, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 5%
Bình thủy tinh 1,18 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.5cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 1,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~7.5cm

Giảm 23%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 140 - 1000ML
Cao cấp nhất

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~10.7cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 51 - 1,2l
Cao cấp nhất

Cao: ~18cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~7.4cm

Giảm 1%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 66 - 1000ml
Cao cấp nhất

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~10.7cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 1,4 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 50 - 1,4l
Cao cấp nhất

Cao: ~18cm, đường kính thân: ~14.3cm, đường kính miệng ~8.1cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 69 - 1
Cao cấp nhất

Cao: ~31cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 1,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 49 - 1,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~20cm, đường kính thân: ~15cm, đường kính miệng ~8.1cm

Giảm 18%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 78 - 1L
Cao cấp nhất

Cao: ~33cm, đường kính thân: ~11.3cm, đường kính miệng ~5.2cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 1,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 61 - 1,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~37.5cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 1,2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 38 - 1,2L
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~11.8cm, đường kính miệng ~6.6cm

Giảm 9%
Bình thủy tinh 1,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 60 - 1,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~13.4cm, đường kính miệng ~6.7cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ