Bình thủy tinh Yongcheon Hàn Quốc ngâm rượu sâm

Giảm 14%
Bình thủy tinh 0,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 30 - 500ml
Cao cấp nhất

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~9.1cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 14%
Bình thủy tinh 0,6 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 32 - 600ml
Cao cấp nhất

Cao: ~26.5cm, đường kính thân: ~8.6cm, đường kính miệng ~3.9cm

Bình thủy tinh 0,65 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MP 152 - 650ML
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~10cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 8%
Bình thủy tinh 0,66 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 29 - 660ml
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~9.6cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 0,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 31 - 800ml
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~8.8cm, đường kính miệng ~3.9cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 0,36 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 54 - 360ml
Cao cấp nhất

Cao: ~12cm, đường kính thân: ~9.9cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 0,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 53 - 500ml
Cao cấp nhất

Cao: ~14cm, đường kính thân: ~11.5cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,75 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 67 - 750ml
Cao cấp nhất

Cao: ~30cm, đường kính thân: ~9.4cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 4%
Bình thủy tinh 0,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 52 - 800ml
Cao cấp nhất

Cao: ~16cm, đường kính thân: ~13.4cm, đường kính miệng ~7.4cm

Giảm 23%
Bình thủy tinh 0,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 92
Cao cấp nhất

Cao: ~33.5cm, đường kính thân: ~17.2cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 25%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 86 - 1L
Cao cấp nhất

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~7cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 0,86 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 76 - 0,86L
Cao cấp nhất

Cao: ~33cm, đường kính thân: ~7.2cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 23%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 140 - 1000ML
Cao cấp nhất

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~10.7cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 51 - 1,2l
Cao cấp nhất

Cao: ~18cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~7.4cm

Giảm 9%
Bình thủy tinh 0,75 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 141 - 750ML
Cao cấp nhất

Cao: ~30cm, đường kính thân: ~9.3cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 21%
Bình thủy tinh 1,4 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 77 - 1,4L
Cao cấp nhất

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~8cm, đường kính miệng 5.9cm

Giảm 1%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 66 - 1000ml
Cao cấp nhất

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~10.7cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 0,57 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MP 150 - 570ML
Cao cấp nhất

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~6cm, đường kính miệng ~2cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 1,4 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 50 - 1,4l
Cao cấp nhất

Cao: ~18cm, đường kính thân: ~14.3cm, đường kính miệng ~8.1cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 69 - 1
Cao cấp nhất

Cao: ~31cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 1,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 64 - 1,8L
Cao cấp nhất

Cao: ~35cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 1,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 49 - 1,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~20cm, đường kính thân: ~15cm, đường kính miệng ~8.1cm

Giảm 18%
Bình thủy tinh 1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 78 - 1L
Cao cấp nhất

Cao: ~33cm, đường kính thân: ~11.3cm, đường kính miệng ~5.2cm

Giảm 18%
Bình thủy tinh 0,67 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MP 151 - 670M
Cao cấp nhất

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~7cm, đường kính miệng ~2cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 2,4 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 63 - 2,4L
Cao cấp nhất

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~14.2cm, đường kính miệng ~9.5cm

Giảm 16%
Bình thủy tinh 1,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 61 - 1,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~37.5cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 17%
Bình thủy tinh 0,9 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 112
Cao cấp nhất

Cao: ~41cm, đường kính thân: ~6.5cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 1,8 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 37 - 1,8L
Cao cấp nhất

Cao: ~39cm, đường kính thân: ~9.1cm, đường kính miệng ~6.6cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 1,2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 38 - 1,2L
Cao cấp nhất

Cao: ~29cm, đường kính thân: ~11.8cm, đường kính miệng ~6.6cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 1,7 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 65 - 1,7L
Cao cấp nhất

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 20%
Bình thủy tinh 2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 28 - 2l
Cao cấp nhất

Cao: ~31.5cm, đường kính thân: ~14.2cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 19%
Bình thủy tinh 2,1 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 73 - 2,1L
Cao cấp nhất

Cao: ~57.5cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 19%
Bình thủy tinh 2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 33 - 2L
Cao cấp nhất

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~11.8cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 22%
Bình thủy tinh 2 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 36 - 2L
Cao cấp nhất

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~8.9cm, đường kính miệng ~6.6cm

Giảm 19%
Bình thủy tinh 1,9 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 70 - 1,9L
Cao cấp nhất

Cao: ~31cm, đường kính thân: ~7.6cm, đường kính miệng ~5.9cm

Giảm 19%
Bình thủy tinh 2,5 lít Hàn Quốc ngâm rượu sâm MN 20 - 2,5l
Cao cấp nhất

Cao: ~35.5cm, đường kính thân: ~12.4cm, đường kính miệng ~8.5cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ