Bình ngâm trên 20 lít

Giảm 10%

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~35cm, đường kính miệng ~15cm

Giảm 29%

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~35cm, đường kính miệng ~15cm

Giảm 10%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 10%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 36L bí sọc ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 36L bí trơn ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 30 lít có vòi bí trơn ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~54cm, đường kính thân: ~34cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 30 lít có vòi bí sọc ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~54cm, đường kính thân: ~34cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 10%

Cao: ~61cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~19cm

Giảm 10%

Cao: ~61cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~19cm

Giảm 10%

Cao: ~61cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~19cm

Giảm 10%

Cao: ~61cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~19cm

Giảm 10%

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 10%
Bình ngâm rượu thuỷ tinh 30 lít, kiểu dáng kim cương.
Tạm hết hàng

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 10%

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 19.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~20cm

Giảm 17%
Giảm 15%
Bình thủy tinh 19.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~20cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 21.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 21.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 25.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~25cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 30.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23,5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 25.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~25cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ