BỘ BÀN ĂN HỎA BIẾN

GÁC ĐŨA HỎA BIẾN

36.000₫  50.000₫

THÌA HỎA BIẾN

40.000₫  50.000₫

CHÉN CƠM HỎA BIẾN

51.000₫  65.000₫

GIA VỊ 2 NGĂN HỎA BIẾN

70.000₫  110.000₫

ỐNG ĐỰNG TÂM HỎA BIẾN

95.000₫  100.000₫

GIA VỊ 3 NGĂN HỎA BIẾN

104.500₫  110.000₫

TÔ HỎA BIẾN NHỎ

152.000₫  160.000₫

ĐĨA TRÒN HỎA BIẾN NHỎ

171.000₫  180.000₫

ĐĨA HOA HỎA BIẾN

171.000₫  180.000₫

ĐĨA LÁ HỎA BIẾN NHỎ

180.500₫  190.000₫

ĐĨA SAO HỎA BIẾN

190.000₫  200.000₫

ĐĨA TRÒN HỎA BIẾN LỚN

294.500₫  310.000₫

ĐĨA LÁ HỎA BIẾN LỚN

294.500₫  310.000₫

THỐ CƠM HỎA BIẾN

351.500₫  370.000₫
Lọc