ĐỒ GIA DỤNG

Nĩa inox

2.500₫
Giảm 25%

Vá inox số 7

10.000₫ 7.500₫

Bào inox

12.000₫
Giảm 20%

Ly làm đá inox 10 cm

25.000₫ 20.000₫
Giảm 50%

Vòi nhựa si mạ bình rượu

40.000₫ 20.000₫
Giảm 23%

Vá inox số 9 cán hoa

35.000₫ 27.000₫
Giảm 12%

Kéo cán đỏ

40.000₫ 35.000₫
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ