Bình ngâm rượu thủy tinh họa tiết chân mây thích hợp ngâm sâm

Giảm 27%

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 29%

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 29%

Cao: ~49cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 22%

Cao: ~49cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 17%

Cao: ~37cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~11cm

Giảm 24%

Cao: ~37cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~11cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ