Bình ngâm rượu thủy tinh họa tiết lạc đà thích hợp ngâm sâm đựng rượu

Giảm 28%

Cao: ~37cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~11cm

Giảm 12%

Cao: ~37cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~11cm

Giảm 12%

Cao: ~44cm, đường kính thân: ~22cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 21%

Cao: ~44cm, đường kính thân: ~22cm, đường kính miệng ~10cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ