Bình ngâm rượu thủy tinh lít họa tiết kim cương

Giảm 11%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 18%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 24%
Bình ngâm rượu thuỷ tinh 30 lít, kiểu dáng kim cương.
Tạm hết hàng

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 33%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 1%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 30%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 25%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 25%

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~22cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 28%

Cao: ~36cm, đường kính miệng ~10cm, đường kính thân: ~22cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ