Bình ngâm rượu thủy tinh long phụng

Giảm 10%

Cao: ~35cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~10cm

Giảm 10%

Cao: ~35cm, đường kính:~21cm, đường kính miệng: ~10cm

Giảm 10%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 10%

Cao: ~37cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~10cm

Giảm 10%

Cao: ~43cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~11cm

Giảm 10%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 10%

Cao: ~37cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~10cm

Giảm 10%

Cao: ~43cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~11cm

Giảm 10%

Cao: ~43cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 10%

Cao: ~43cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 10%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~13cm

Giảm 10%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~13cm

Giảm 10%

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 10%

Cao: ~51cm, đường kính thân: ~36cm, đường kính miệng ~16cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ