Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng chọn thêm vào giỏ hàng

Bước 2: Kiểm tra thông tin sp, số lượng sản phẩm, điền đầy đủ thông tin, kiểm tra  và tiến hành đặt hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Hướng dẫn xoá sản phẩm không muốn mua khỏi đơn hàng

Ví dụ cụ thể chỉ mua BÌNH NGÂM RƯỢU 3 LÍT, MUỐN XOÁ BÌNH NGÂM RƯỢU 4 LÍT

Tại cuối trang thanh toán bấm chọn "quay về giỏ hàng"

Lúc này giỏ hàng hiện 2 sản phẩm bấm chọn "X" để xoá sản phẩm

Lúc này còn 1 sp bấm vào "thanh toán ngay" để đặt hàng và làm theo Bước 2 hoặc bấm vào "tiếp tục mua hàng" để đặt thêm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ