Cách phân biệt bình ngâm rượu thủy tinh Phú Hòa (PH Glass) thật

Cách phân biệt bình ngâm rượu thủy tinh Phú Hòa (PH Glass) thật

Đặc điển nhận diện bình ngâm rượu thủy tinh Phú Hòa (PH Glass)

1. Bao bì sản phẩm

Bình ngâm rượu thủy tinh Phú Hòa (PH Glass) có bao bì riêng cho từng bình. Bao bì chắc chắn rõ ràng đầy đủ thông tin về sản phẩm, thông tin về công ty Phú Hòa (PH Glass)

2. Dấu nổi

Trên nắp, chân đế, vòi và thân thủy tinh của bình có đóng dấu nổi Phú Hòa (PH Glass)

Viết bình luận của bạn